agrcover

Biography

Biografi

Mats Edén is without doubt one of Sweden’s foremost performers of folk and world music. With roots in the traditional music of Värmland he has developed into a highly respected musician. Besides Mats being an established solo spelman (fiddler) he also plays in a number of different constellations – both permanent and temporary. In combination with life as a musician Mats is also active as a composer and teacher.

Mats was born in 1957 in Södertälje and grew up in Värmland in a musical family. His interest in folk music came from his stepfather Sven Edén, who was known as an excellent fiddler and who passed on his love for this music to Mats. From the mid 1960s Mats learnt to play the violin with Sigvard Stenberg at the Karlstad Communal Music School. Stenberg had previously studied for Yuri Yankelevich in Moscow before he began teaching in Karlstad. As a touring musician Mats has travelled widely and has had the opportunity to play with all sorts of musicians – experiences that have led Mats to reflect about himself as a musician, and in turn have stimulated him to continually develop. For several years now Mats has lived in Skåne, just outside Lund, and this is also where he works when not on tour.

www.matseden.se

 

Mats Edén är utan tvekan en av Sveriges främsta utövare av folk- och världsmusik. Med rötterna i den värmländska spelmansmusiken har han utvecklats till en högt respekterad musiker. Förutom att Mats är en etablerad solospelman ingår han också i ett antal konstellationer - både fasta och tillfälliga. Kombinerat med livet som musiker är Mats dessutom verksam som tonsättare och pedagog.

Mats föddes 1957 i Södertälje och växte upp i Värmland i en musikalisk familj. Intresset för folkmusiken kom via styvfadern Sven Edén som var känd som en utmärkt fiolspelman och han vidareförmedlade mycket av sin kunskap. Fiolspelet lärde sig Mats av Sigvard Stenberg vid Karlstad Kommunala Musikskola från mitten av 60-talet. Stenberg hade tidigare studerat för Yuri Yankelevich i Moskva innan han började undervisa i Karlstad. Som turnerande musiker har Mats rest vida omkring och fått tillfälle att spela med alla sorters musiker. Detta har fått honom att reflektera över sina egna möjligheter och stimulerat honom att ständigt utvecklas. Sedan många år är Mats bosatt i Skåne, strax utanför Lund, och det är också där han verkar vid sidan av sitt turnerande.

www.matseden.se

Stefan Klaverdal is a composer and sound artist based in Sweden. He received a post grad in composition in 2003 from Malmö Academy of Music (Lund University), where he currently teaches composition.

Stefan composes music for a large variation of ensembles, but specializes in vocal and electronic music as well as unconventional settings. The music is frequently performed and has won several prizes, such as the prestigious IMEB in Bourges. In 2012 he received Prince Eugen Cultural Prize for his interdisciplinary and innovative work. In 2014 he was awarded “composer of the year” by Bergslagen Symphonic orchestra.

Stefan’s sound art is mostly performance-oriented, like in collaboration with performance artist Lisa Hansson, but he frequently works with computer-interactive installations. During 2016-17 he is artist-in-residence at the hospital of Ängelholm, Sweden.

www.stefanklaverdal.com

 

Stefan är tonsättare och ljudkonstnär baserad i Skåne. Utbildad med Komposition Diplom (post grad.) 2003 vid Musikhögskolan I Malmö, där han för närvarande undervisar i komposition.

Stefan komponerar många olika sorters musik, men har specialiserat sig på vokal och elektronisk musik, samt musik för okonventionella sammanhang som t.ex. en vandringskonsert på IKEA. Musiken spelas ofta och har vunnit flera priser, som t.ex. den prestigefulla IMEB i Bourges. 2012 förärades han med Prins Eugens Kulturpris för sitt gränsöverskridande och uppfinningsrika arbete och 2014 utsågs han till ”årets tonsättare” av Bergslagens kammarsymfoniker.

Stefans ljudkonst är dels performance-orienterad, som i samarbetet med performanceartisten Lisa Hansson, men han arbetar också mycket med datorinteraktiva ljudinstallationer, bland annat på sjukhus i Sverige.

www.stefanklaverdal.com

 

mats
stefan