5/7 kl 1900 Torup (Malmö) - hitta hit: karta | Malmö stad informerar

6/7 kl 1500 Torup (Malmö) OBS FÖRESTÄLLNINGSTIDEN FLYTTAD PGA VÄDER! NY TID MEDDELAS SENARE - hitta hit: karta | Malmö stad informerar

Du hittar oss vid vindskyddet längs med Sagostigen. Vi möter upp vid den stora parkeringen 15 minuter innan. Följ skyltarna!

 

11/7: 19:00 Gryteskog/Torna-Hällestad (Lund) - hitta hit: karta | Skånetrafiken

Buss till Torna-Hällestad och sedan en promenad. Samling på parkeringen!

 

16/8 13:45 Malmöfestivalen, barnlandet se hemsida

 

7/9 14:00 Hålehallstugan/Himmelstorp (Förslöv) - hitta hit: karta |  Skånetrafiken

Buss 504 mot Båstad, sedan en promenad. I samarbete med Friluftsfrämjandet, samling vid stugan.

 

Samåk gärna! Cykla! Gå! 

Det är att rekommendera att ta med sittunderlag och klä sig efter väder. Vid ihållande regn ställs föreställningen in.

 

Vilse Vi började fundera på hur vil förhöll oss till skogen, och upptäckte att vi alla hade tankar kring detta. För någon är skogen en plats för rekreation,
för en annan en plats för mytologiska berättelser och för en tredje en plats där vi utvinner naturresurser.
Det finns en risk för konflikt mellan dessa bilder av skogen: vad händer t.ex. om någon
avverkar den skog som andra använder till rekreation? Vi kände oss vilse i detta,
och började tänka att det också har med kommunikation att göra, både mellan människor
och mellan människor och andra delar av världen. Vår diskussion väckte också många
frågor hos oss och gjorde oss nyfikna: kan vi utforska detta vidare med hjälp av
konstnärliga uttrycksmedel? Att undersöka något är på sätt och vis också att vara vilse.

Vad är Vilse? Vilse är inte teater. Det är inte heller en konsert och det är inte en traditionell dansföreställning.
Vilse är däremot kanske ett nytt sätt att uppleva skogen och naturen.
Ett sätt att tillsammans med er fundera kring vad skogen är för oss alla, och ett musikaliskt och rörelsebaserat platsspecifikt experiment som riktar sig till alla
sinnen, människor, djur och åldrar.

Välkommen till Vilse!

 

Dansar gör Sara Ekman, Jonas Svensson och Ola Simonsson

Spelar gör Ida Höög (blockflöjt), Natalie Eriksson (klarinett) och Alvi Joensen (gitarr)

Musiken är skriven av Marsel Nichan, Håkan Carlsson och Stefan Klaverdal

 

Vilse på Facebook (här finns filmer och musik)